Startsida


Årsmøte og sommarfest

Velkomen til
årsmøte og sommarfest på Smalahovetunet på Løno
Torsdag 21.juni kl 18:30

Årsmøte – middag – dans på låven

Pris:
Medlemar kr. 200
Gjester kr. 350

Grunna tinging av mat ber me om påmelding innan 14.juni.
Påmelding ved innbetaling til Voss Swingklubb sitt bankkontonummer
3480 11 61172 eller til post@swingen.no.
Me startar med årsmøte.

Snjomann

Me kallar med dette inn til årsmøte i Voss Swingklubb

Årsmøtesaker:
Årsmelding  -  Rekneskap  -  Val -  Innkomne saker

Saker som skal opp på årsmøtet må meldast til styret innan 14 juni.
Årsmøtet er ope for alle.  Velkomen!

Meir om dansen :
www.jonsokdans.no

.