Startsida


Me etterlyser nokre årsmøtereferat
Er det nokon som kan hjelpa oss med å få tak i årsmøtereferata til Voss Swingklubb
for åra 2003, 2004 og 2008.  Me vil setja stor pris på om nokon kan hjelpa oss med dette.


Nyttårsfest

Du er hjarteleg velkomen til nyttårsfest. Om du vil, kan du ta med fylgje.

Festen vert ordna som eit spleiselag, dvs alle som kjem tek med seg ein rett til koldtbordet.
Brus vert å få kjøpt. Styret står for hovuddelen, men treng hjelp av komite i tillegg.

Påmelding ved betaling til kontonr  3480 11 61 172  innan 29. desember. 
Snjomann

Topp levande musikk med Kvitli Sofaband

Medlemmar            kr 100,-
Utan medbrakt mat kr 200,-

Gjester                  kr 200,-
Utan medbrakt mat kr 300,-

Betaling berre til bankkonto
Kontonr.:3480 11 61 172.

Send melding om kva matrett du ynskjer ta med.
Kontaktperson: Inger Torhild Bye tlf.: 416 80 211.

Me vil samstundes nytta høvet til å ynskja alle ei retteleg swingande jol

og vel møtt til swingkveldane etter nyttår!.