Startside

Kurs for vidarekomne
I år har me valgt å ha kurs for viderekomne.
Dvs du må kunne grunntrinn og nokre grunnturer.
Kurset er på ca 5 timer, over 2 dager.
Fredag 10.februar kl 18:00, og lørdag 11. februar kl 10:00
i Ungdomshallen.

Kurset koster kr 250,- Per pers.

Oppdatering 1.februar:
Hei
Har du tenkt å vera med på kurs den 10.2 og 11.2 ?
Då vil me at du betalar inn kr 250,- på konto 3480 11 61172 før helga.
Då får me navnelista klar til tirsdag, og finn ut kor mange me vert.
Me har framleis ledig plass.

Venleg helsing
Styret.