Alle innlegg av Swingen

Årsmøte 2021

Hei alle medlemar.
Det vert årsmøte i Hallen tysdag 7. september kl 19:30.
Sjølv om det ikkje har vore nokon aktivitet det siste året vert det vanlege saker som årsmelding, rekneskap og val av nytt styre.
Det vert enkel servering, som i fjor.
Påmelding på tlf 416 80 211 innan sundag 5. september om kvelden. Helst på sms, hugs namn.
Håpar mange stiller opp.
Me tek omsyn til kommunale og nasjonale smittervernsreglar.

Venleg helsing
STYRET