Hei alle danseglade

Det er aldri kjekt å avlysa dansekveldar, men me i styret har bestemt at dansekvelden tysdag 14.12.-21 går ut. Dei siste smittetilfella i kommunen pluss styresmaktene sine tilrådingar tilsier at det ikkje er forsvarlig med dans.

Me ynskjer alle ei god og fredleg jol der alle får vera friske, så ser me fram til å møtats att.

Følg med på FB og heimesida.

GOD JUL OG GODT NYTTÅR 

Venleg helsing
STYRET

Nybyrjarkurs i Swing

Voss Swingklubb inviterer til nybyrjarkurs i swing.
Fredag 19.november kl 18:00 – 21:00. og
Laurdag 20.november kl 09:00 – 12:00.
Kurset finn stad i Ungdomshallen på Vangen.

Pris kr 300 for vaksne og kr 100 for skuleelevar.
Me føretrekkje kontant betaling eller Vipps (579009).

Kursleiar Bodil Reime Sørlie.

Påmelding til og med 15.november til tlf 416 80 211 (SMS).
Hugs namn og antal.

Gode dansesko (gjerne bunadssko) er lurt.

Venleg helsing
STYRET

Årsmøte 2021

Hei alle medlemar.
Det vert årsmøte i Hallen tysdag 7. september kl 19:30.
Sjølv om det ikkje har vore nokon aktivitet det siste året vert det vanlege saker som årsmelding, rekneskap og val av nytt styre.
Det vert enkel servering, som i fjor.
Påmelding på tlf 416 80 211 innan sundag 5. september om kvelden. Helst på sms, hugs namn.
Håpar mange stiller opp.
Me tek omsyn til kommunale og nasjonale smittervernsreglar.

Venleg helsing
STYRET