Om klubben

Voss Swingklubb vart skipa i 1992 som ei undergruppe av Voss Bygdeungdomslag.
Sommaren 2002 starta me opp som eigen klubb.

Klubben har som mål å halda liv i den folkelege swingdansen. Det gjer me ved å arrangera faste dansekveldar der alle har tilgjenge.

Klubben sine vedtekter